• Boravak u apartmanu gostima započinje u 16 sati prvog dana boravka, a završava u 10 sati posljednjeg dana boravka. Posljednji dan boravka (dan napuštanja apartmana) ne računa se u ukupni broj dana boravka u jedinici.
 • Zakon u Hrvatskoj zahtijeva od svakog gosta da predoči važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu prilikom prijave.
 • Vrijeme noćnog odmora u “Villa Eva” započinje u 23 sata i traje do 8 sati ujutro. Gosti se obvezuju na poštivanje primjerenog mira i tišine iz obzira prema drugim gostima.
 • Tijekom svog boravka gosti mogu koristiti sve ponuđene uređaje unutar apartmana. Gosti su upućeni o upotrebi svih predmeta, inventara i uređaja te se obvezuju da će njima rukovati pažljivo i primjereno. Ukoliko dođe do oštećenja ili nestanka određenih predmeta ili uređaja iz apartmana, gost je dužan o tome izvijestiti domaćina apartmana u trenutku tog događaja i nadoknaditi vrijednost nestalih ili uništenih stvari.
 • Prije odlaska iz apartmana ili sobe gosti ih trebaju ostaviti uredne,a smeće iznijeti u zelenu kantu za smeće kod izlaza iz dvora.
 • Temeljito uređenje i čišćenje apartmana vrši domaćin pri svakoj smjeni gostiju.
 • Domaćin apartmana zadržava pravo, u osobitim okolnostima, kod odsutnosti gostiju, ulazak u njihov apartman ukoliko primijeti da je to neophodno kako bi se spriječila šteta ili opasnost predvidivih ili nepredvidivih razmjera (u slučaju istjecanja vode, požara, ukoliko rolete na prozoru nailaskom vjetra ili kiše budu izložena oštećenju i sl. ). U slučaju takvog interventnog ulaska u apartman u vrijeme odsutnosti gostiju, domaćin apartmana će goste obavijestiti o vremenu i razlogu ulaska u apartman.
 • U apartmanima nije dopušten dulji boravak, spavanje niti noćenje gostiju koji nisu prijavljeni i evidentirani kao gosti “Villa Eva”.
 • U apartmane nije dozvoljeno unositi oružje, zabranjene narkotike, niti bilo koje druge opasne stvari.
 • Molimo cijenjene goste da gase klimatizacijske uređaje prilikom izlaska iz apartmana.
 • Pušenje u apartmanima nije dozvoljeno. Pušiti možete isključivo na balkonima apartmana. Molimo pušače da ne bacaju opuške po kući, dvorištu ili van njega te da poduzmu sve sigurnosne mjere u prevenciji požara i zbog svoje osobne sigurnosti.
 • Gosti su dužni sami brinuti o svojim vlastitim stvarima i vrijednostima. Vlasnik objekta se odriče bilo kakve odgovornosti za eventualni nestanak stvari i vrijednosti gostiju. 
 • Gubitak ključa naplaćuje se 375 kn.
 • Gosti su dužni nakon korištenja sami očistiti grill, u suprotnome se čišćenje dodatno naplaćuje 150 kn
 • Molimo pridržavajte se gore navedenih informacija kako bi boravak sebi i ostalim gostima učinili udobnijim.

Želimo vam ugodan boravak u našim apartmanima i sobama! HVALA